Shows

Upcoming shows:


19.-20.10.2017 - Kören uppträder under Aboe Mares sjöfartsmässa 19- 20.10 2017 bägge dagarna
                              
samt på Fredag kväll  20/10 vid Skeppar balen på Åbo slott.

19.-20.10.2017 - The Choir performs at the Maritime Fair of Aboe Mare 19 – 20.10.2017 during
                              
both days and in the Friday evening 20/10 at Captains Ball in Turku Castle. 

  

Övningarna hålls varje onsdag kl. 16.30 i Reserv Gillesgården vid Universitetsgatan 15.
Om du är intresserad av gamla arbetssånger från segelsjöfartstiden är du välkommen med.

The choir exercises are kept every Wednesday at 16.30 in “Reserv Gillesgården” Yliopistonkatu 15.
You are welcome to join us if you are interested in singing shanties from the sailing vessel era.

© Shanty Singers 2016