Shows

Upcoming shows:

Torsdag 16.8                  Konstens Natt vid Restaurang Hus Lindeman på Biskopsgatan

Lördag 18.8 kl.15.00     En konsert till förmån för Sigyn vid Åbo Båtvarv på Runsala. Flera körer deltar i konseter
                                        där också publiken deltar i allsång.

Söndag 30.9 kl. 15.00   Kvartetten Tidens Brus från Åland tillsammans med Visans Vänner och Shanty Singers har en
                                       konsert Åbo Stadshus.

 

Thursday 16.8               The” Night of Art” near  Rest. Hus Lindeman at Piispankatu.

Saturday 18.8 at 14.00  A concert at Ruissalon Telakka together with several other choirs where also the audience
                                        will participate in singing. It is arranged to benefit Sigyn.

Sunday 30.9 at 15.00    The quartet Tidens Brus from Åland with Visans Vänner and Shanty Singers have a
                                        concert in Turku City Hall (Aurankatu).   

 

Övningarna hålls varje onsdag kl. 16.30 i Reserv Gillesgården vid Universitetsgatan 15.
Om du är intresserad av gamla arbetssånger från segelsjöfartstiden är du välkommen med.

The choir exercises are kept every Wednesday at 16.30 in “Reserv Gillesgården” Yliopistonkatu 15.
You are welcome to join us if you are interested in singing shanties from the sailing vessel era.

© Shanty Singers 2016