Shows

Upcoming shows:

Fredagen den 16.3 kl.19.00 uppträdande på Cafe Tiljan (ingång från Eriksgatan) vid Nautical Clubs dambuffel. Bordreservering Tel.: 010 324 8877

Fredagen den 1.6 kl.15.00 Suomen Joutsen. Invigning av Skeppsbefälhavareföreningens i Åbo och
Nautical Clubs utställning av segelfartygstavlor för inbjudna gäster med anledning av
Skeppsbefälhavareföreningens 150 års jubileum.

Onsdagen den 6.6 kl.18.00, Suomen Joutsen. Uppträdande för Skeppsbefälhavareföreningens i Åbo
inbjudna gäster.

Fredagen den 8.6 kl.19.00 Shanty Society Pommern har sin buffelmiddag i Restaurang Nautical Mariehamn

Onsdagen den 4.4 kl.14.00 Kören uppträderkl.14.00 vid Palvelukoti Ihalan Martti, Ihalantie 5 i Reso

 

Friday 16. 3 at 19.00 a performance at Café Tiljan during Nautical Club Ladies Night.
Reservation from the Café. Tel.: 010 324 8877..

Friday 1.6. at 15.00 onboard Suomen Joutsen. A performance for invited guests when the exhibition
of sailing vessel paintings will be opened. The paintings belong to Shipmasters Society of Turku and Nautical Club.
The exhibition arranged because of the 150 years anniversary of the Shipmasters Society of Turku.

Wednesday 6.6. at 18.00 onboard Suomen Joutsen. Audience will be for Shipmasters Society of Turku
invited guest. They will later have dinner onboard Bore

Friday 8.6 at 19.00. Shanty Society Pommern in Mariehamn arrange their dinner at Restaurant Nautical

Wednesday 4.4.2018 at 14.00    The choir will perform at Palvelukoti Ihalan Martti, Ihalantie 5 in Raisio

 

Övningarna hålls varje onsdag kl. 16.30 i Reserv Gillesgården vid Universitetsgatan 15.
Om du är intresserad av gamla arbetssånger från segelsjöfartstiden är du välkommen med.

The choir exercises are kept every Wednesday at 16.30 in “Reserv Gillesgården” Yliopistonkatu 15.
You are welcome to join us if you are interested in singing shanties from the sailing vessel era.

© Shanty Singers 2016