Shows

Upcoming shows:

Söndag 30.9 kl. 15.00   Kvartetten Tidens Brus från Åland tillsammans med Visans Vänner och Shanty Singers har  
                                       en konsert i Gamla Rådhuset (Gamla Stortorget 5).

 Sunday 30.9 at 15.00   The quartet Tidens Brus from Åland with Visans Vänner and Shanty Singers have a
                                       concert in Old City Hall (Vanha Suurtori 5).   

 

Övningarna hålls varje onsdag kl. 16.30 i Reserv Gillesgården vid Universitetsgatan 15.
Om du är intresserad av gamla arbetssånger från segelsjöfartstiden är du välkommen med.

The choir exercises are kept every Wednesday at 16.30 in “Reserv Gillesgården” Yliopistonkatu 15.
You are welcome to join us if you are interested in singing shanties from the sailing vessel era.

© Shanty Singers 2016